Tuyển Dụng

TUYỂN DỤNG THỢ CHẠY MÁY BẾ

Vị trí: THỢ CHẠY MÁY BẾ I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC – Cần tuyển thợ

TUYỂN DỤNG THỢ CHẠY MÁY CẮT

Vị trí: THỢ CHẠY MÁY CẮT I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC – Cần tuyển thợ

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN KINH DOANH MẢNG BAO BÌ

Vị trí: NHÂN VIÊN KINH DOANH  I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC – Tìm hiểu nghiên