Hộp carton cứng

Các mẫu carton cứng:

+ Hộp nắp mở bao diêm hở 2 đầu

+ Hộp nắp mở bao diêm 1 đầu kín

+ Hộp nắp mở nam châm

+ Hộp âm dương nắp 3.5 cm

+ Hộp cứng âm dương nắp cao bằng đáy

+ Hộp âm dương dẫn hướng

 

Danh mục:
Phone